Belarus

2005 World Championship

Rosters:
Austria
Belarus
Canada
Czech Republic
Denmark
Finland
Germany
Kazakhstan
Latvia
Russia
Slovakia
Slovenia
Sweden
Switzerland
Ukraine
United States

2 SHABANOV Sergei GK 
3 KHMYL Oleg D
4 MAKRITSKY Aleksandr D
5 RYADINSKY Aleksandr D
7 ERKOVICH Sergei D
8 MIKHALEV Andrei F
9 UGAROV Alexey F
10 ANTONENKO Oleg F
12 SAVIN Alexei F
13 FILIN Tsimafei F
14 STRAKHOV Aliaksei F
15 KRUTIKOV Aleksei F
16 SKABELKA Andrei F
19 MELESHKO Dmitry F
22 ZADELENOV Sergei F
23 KOSTITSYN Andrei F
24 SALEI Ruslan D
25 BASHKO Andrei D 
26 MIKULCHIK Oleg D
27 ZHURIK Alexandr D
28 KOLTSOV Konstantin F 
29 TSYPLAKOV Vladimir F
30 KOPAT Vladimir D
31 MEZIN Andrei GK  
32 SVITO Vladimir D
33 GORYACHEVSKIKH Stepan GK 
68 CHUPRIS Yaroslav F  
70 DUDIK Dmitry F
77 ESAULOV Evgeny F
84 GRABOVSKY Mikhail F 

Contact The HockeyNut - Front Page - Archive

Copyright©2005 The HockeyNut